• darkblurbg
  • darkblurbg

M-Foto , gevestigd aan van Galenstraat 1 5694 CD Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:                       

www.mfoto.nl                   

Ik ben te bereiken via info@mfoto.nl of 06-19449288

Myriam Merks is de Functionaris Gegevensbescherming van M-Foto.

                                                                                                                                                                                  Persoonsgegevens zijn werkzaam.

M-Foto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:                                                

Voor- en achternaam  / E-mailadres / Telefoonnr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik werk.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentiegegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder de toestemming persoonlijke gegevens heb gekocht over een minderjarige,

neem dan zsm contact met mij op via info@mfoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

                                                                                                                                                                                              Doel en op basis van welke grondslag werk ik persoonsgegevens.

M-Foto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:   

- Het afhandelen van uw factuur/betaling                                                                                                                

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder                                                                                      

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren                               

- U te onduidelijk over wijzigingen van mijn diensten en producten                                                                                    

- Om goederen en diensten bij u af te leveren                                                                                                   

- M-Foto verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier verboden toe verplicht ben, zoals gegevens voor mijn belastingaangifte.

                                                                                                                                                                                    Geautomatiseerde verwerking.

M-Foto neemt niet op basis van systematische verwerkingsfouten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

voor personen hebben. Het gaat hier om beslissend te worden genomen door computerprogramma's van -systemen, zonder dat

daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van M-Foto) tussen zit.

                                                                                                                                                                                            Tijdsduur persoonsgegevens bewaren.

M-Foto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te onthullen waarvoor uw gegevens

worden verzameld.

                                                                                                                                                                                                Delen van persoonsgegevens met derden

M-Foto uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om

te voldoen aan een wettelijke bevoegdheid.

                                                                                                                                                                                              Cookies, of praktische technieken, die wij gebruiken

M-Foto gebruikt geen cookies van functionele technieken.

                                                                                                                                                                                              Gegevens zorgvuldig, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in het trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door M-Foto en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een gebogen bent

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door

u een uitgebreide organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming van bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

stuur naar info@mfoto.nl.                        

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot toegangscontrole door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

ingevoerd het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. M-Foto wil u er tevens op wijzen dat u de.

mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

                                                                                                                                                                                                Hoe wij persoonsgegevens bevatten

M-Foto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, illegale openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@mfoto.nl

 

Heeft u vragen/opmerkingen

Neem contact op